fra-flag.gif (162 byte)
FranÁais

Vandalen en Byzantijnen


Italiano

barra.gif (1564 bytes)

Aan het einde van de 3e eeuw na Chr. maakte het Romeinse keizerrijk een crisisperiode door, ontstaan door de rivaliteit tussen de provincies en de strijd om de opvolging van de keizerlijke troon. In de daaropvolgende eeuwen werden de zeeŽn onveilig omdat ze werden doorkruist door de piraten, deze plunderden de schepen en roofden en plunderden de kustplaatsen.

FeniciŽrs

Carthagers

Romeinen

Vandalen

Byzantijnen frcia_r5.wmf (1148 byte)
7e eeuw v. Chr. 6e eeuw v. Chr. 238 v.Chr.

455 na Chr.

533 na Chr.

8e eeuw na Chr.

Het gevaar van een invasie van de zijde van de Germaanse stam die zich in ballingschap gevestigd had in het oostelijk deel van het keizerrijk was altijd sterk
aanwezig. Namelijk in de 5e eeuw na Chr. overvielen de Barbaren (verschillende stammen, bijna allemaal van Germaanse oorsprong) het westelijk deel van het keizerrijk bestaande uit Iberica, GalliŽ, Afrika en ook het schiereiland ItaliŽ.

De Vandalen waren een van de weinige Germaanse stammen die schepen bezaten. Na ItaliŽ te hebben verwoest en Rome geplunderd verplaatsten zij zich daarom in 455 na Chr. naar SardiniŽ en veroverden het eiland. Zij voegden het bij de gebieden die zij in Afrika hadden veroverd.

Hoe het ook zij, zij beperkten zich tot de controle over de kusten en probeerden niet hun domein naar het binnenland van het eiland uit te breiden Hun bestuur werd gekenmerkt door een buitengewone nalatigheid. Zij beperkten zich tot het voorschrijven van een soort belanstingen voor die bewoners waarbij zij erin slaagden ze te controleren.

Hun heerschappij duurde tot 533 na Chr., toen keizer Giustiniano uit de Orient (Oosten) een deel van de oude domeinen van Rome heroverde in het westelijk deel van de Middellandse Zee, dit maakte een einde aan het rijk van de Vandalen.

Dus de Byzantijnen namen SardiniŽ in bezit, maar in werkelijkheid slaagden zij er niet in de vele gebieden langdurig te beheersen en hun aanwezigheid verminderde geleidelijk aan, vooral na aanvang van de Arabische expansie.

Na het vertrek in de 7e eeuw na Chr. overmeesterden de Arabieren de gehele kuststrook van Noord Afrika, een deel van het Iberisch schiereiland en van Klein- AziŽ, ook Constantinopel werd bedreigd. De scheepvaart in het Middellandse Zeegebied werd heel moeilijk door de Saraceense piraten, zodat in het gehele westen en derhalve ook op SardiniŽ de kuststaten werden verlaten. De bevolking trok zich terug op het platteland en in de binnenlanden van het eiland om te ontkomen aan de aanvallen van de piraten en de plunderaars.

Ricerca svolta dalla
Classe 2įC - Scuola media "B. Croce" di Pula - Anno scolastico 1997/98

Vertaald door:
Amy Cafferata en Ariane Stam
Augustus 2004

barra.gif (1564 bytes)

Isola Sarda © 1997-2005 - Associazione Culturale Ciberterra - Responsabile: Giorgio Plazzotta
I contenuti appartengono ai rispettivi autori - Tutti i diritti riservati
The contents belong to the respective authors - All rights reserved